Kategori: Islami

Islami

Adab Buang Air Besar dan Kecil dalam Islam

Sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna manusia dibekali dengan akal dan pikiran dalam menjalankan hidup di dunia. Manusia hendaknya memiliki adab yang baik mengacu pada agama dan budaya …